Ziekte van Ménière

U bevindt zich hier: Duizeligheid » Ziekte van Meniere

Ziekte van Ménière

De Ziekte van Ménière wordt gekenmerkt door aanvallen van draaiduizelingen, slechthorendheid en oorsuizen, zonder aanwijsbare andere oorzaak. De diagnose Ziekte van Ménière wordt gesteld, als alle andere oorzaken van deze drie symptomen zijn uitgesloten. De Franse arts Prosper Ménière heeft in 1861 voor het eerst deze combinatie van symptomen als aparte ziekte beschreven.

Draaiduizeligheid is meestal de eerste klacht. Dit is een vorm van duizeligheid waarbij iemand het gevoel kan hebben flauw te vallen. Ook de neiging tot omvallen, knikkende knieën en het zwart worden voor de ogen zijn mogelijk.

Slechthorendheid kan meteen optreden, maar ook later. Vrijwel altijd eerst aan één kant. Vooral de lage tonen worden moeilijker hoorbaar, maar in een latere fase kan het ook moeilijker worden om stemmen te verstaan.

Oorsuizen is de derde klacht. Het geluid is niet altijd suizend, het kan ook brommend, fluitend of dreunend zijn. Het geluid wordt ook niet ‘in het oor’ gehoord, maar meer in het hoofd. Deze klacht is meestal het sterkst bij een aanval van draaiduizeligheid.

De oorzaak Ziekte van Ménière

De oorzaak van de Ziekte van Ménière is ondanks uitgebreid onderzoek, nog altijd niet gevonden. De oorzaak zit waarschijnlijk in het binnenste van het slakkenhuis in het oor.

Stress of drukte kunnen de ziekte niet veroorzaken, maar kunnen de klachten wel verergeren.

Het stellen van de diagnose Ziekte van Ménière

De diagnose is dus alleen te stellen als er geen andere oorzaken zijn aan te wijzen voor deze drie symptomen. Daarom zal bij het vermoeden van Ménière altijd onderzoek worden gedaan door een KNO-arts. Aanvullend kunnen bloedonderzoek, evenwichtsonderzoek en onderzoek naar het functioneren van de gehoorzenuw en het slakkenhuis (in het oor) worden gedaan. Indien nodig kunnen ook een neuroloog en/of een internist worden geraadpleegd.

Behandeling van de Ziekte van Ménière

Er is nog geen echte behandeling voor deze ziekte, maar de klachten kunnen soms redelijk goed bestreden worden:

  • vermijd spanningen en stress; spanningen en stress kunnen de klachten verergeren
  • gebruik medicijnen tegen de draaiduizeligheid; een (KNO)arts kan deze voorschrijven
  • een gehoorapparaat kan soms het oorsuizen tegengaan
  • speciale prismabrillen kunnen ook helpen

Helaas kan men van deze ziekte dus niet genezen en zult u - samen met uw omgeving - moeten leren leven met deze aandoening.

Verloop van de ziekte

In het begin geven de draaiduizelingen de meeste klachten, maar na verloop van tijd wordt de slechthorendheid vervelender. Zeker als beide oren minder goed functioneren.

Na verloop van jaren nemen de aanvallen van draaiduizeligheid meestal af.

Klik hier om verder te praten met lotgenoten over duizeligheid -->

U bevindt zich hier: Duizeligheid » Ziekte van Meniere

(advertenties)